myMNW › Stazione di Bitti (IT) /

Stazione di - Bitti (NU)

Rating: (93.5 %)
Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Estremi mensili e annuali

Variabile Estremi mensili (06-2023) Estremi annuali (2023) Estremi Assoluti
Temperatura 22.8 °C (2023-06-03)
12.8 °C (2023-06-01)
39.6 °C (2023-03-24)
0 °C (2023-01-01)
59.5 °C (2019-02-25)
-29.8 °C (2015-11-13)
Pressione 1010.7 hPa (2023-06-03)
1008.9 hPa (2023-06-03)
1026.1 hPa (2023-02-13)
988 hPa (2023-01-17)
1051.1 hPa (2019-02-26)
985.8 hPa (2020-12-28)
Pioggia 0.5 mm
2.6 mm (2023-06-01)
396.4 mm
185.8 mm (2023-5)
94.3 mm (2023-05-21)
94.3 mm (2023-05-21)
698.9 mm (2018)
36.6 mm (2014)
Vento 25.2 km/h (2023-06-03) 183 km/h (2023-02-11) 294 km/h (2021-10-14)