myMNW › Gera Lario stasjon (IT) /

Fuentes - Gera Lario stasjon (CO)


MeteoNetwork-sertifisert værstasjon - MeteoNetwork-nettverk

> sanntidsdata

Merk: Denne siden viser bare de siste dataene som er mottatt. For å se grafene for de siste 24/48 timene, bruk "Graphs (24 / 48h)"-fanen