myMNW › Vimercate stasjon (IT) /

Ruginello - Vimercate stasjon (MB)

Vurdering: (34 %)
Værstasjon - MeteoNetwork-nettverk - CC-BY 4.0

> sanntidsdata

Merk: Denne siden viser bare de siste dataene som er mottatt. For å se grafene for de siste 24/48 timene, bruk "Graphs (24 / 48h)"-fanen