myMNW › Cembra stasjon (TN) /

Cembra stasjon (TN)

Vurdering: (100 %)

MeteoNetwork-sertifisert værstasjon - MeteoNetwork-nettverk

Månedlig og årlig maks- og minimumstemperatur

Variabel Maks- og min- måned (02-2024) Maks- og min- år (2024) Absolutte ytterpunkter
Temperatur 18.1°C (2024-02-19)
-0.3°C (2024-02-24)
18.1°C (2024-02-19)
-5.4°C (2024-01-20)
37°C (2019-06-27)
-9.4°C (2021-01-11)
Trykk Umulig å hente data Umulig å hente data Umulig å hente data
Regn 69.8 mm
31.2 mm (2024-02-23)
128.4 mm
69.8 mm (2024-2)
31.2 mm (2024-02-23)
105.6 mm (2018-10-28)
1099.6 mm (2019)
133.2 mm (2024)
Vind Umulig å hente data Umulig å hente data Umulig å hente data